Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.smszakopane.pl

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/zsmszakopane

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon
: +48 182013152
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
ul. Droga do Olczy 26,
34-500 Zakopane

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Strona Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Zamieszczone na stronie Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości; są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). W/w załączniki dostępne są w sposób alternatywny.


Ułatwienia na stronie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem

 •  zmiany kontrastu w 3 trybach - domyślny, żółto-czarny, biało-czarny
 • zmiana wielkości znaków w 3 trybach - małe znaki, domyślny rozmiar (wyzerowanie), większe znaki
 • galeria zdjęć z możliwością generowania opisów
 • opisy pod narzędzia zawarte w blokach grafik umieszczonych na projekcie (opisane grafiki)
 • adres jest zarówno w stopce jak i tzw. metatagach

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2023-03-231

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Rafał Jaróg – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – marketingowych
Telefon: 182013152 wew. 127 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy podmiot ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej lub jej elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku napotkania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o niezwłoczny kontakt do osoby odpowiedzialnej za dostępność do strony, to jest: Rafał Jaróg – Zastępca Dyrektora ds. administracyjno – marketingowych.
Telefon: 182013152 wew. 127
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drogą mailową i / lub telefoniczną można składać wnioski o udostępnienie szukanych informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności, a także wnioskować o uzupełnienie treści na stronie. Każdy z Państwa ma prawo wystąpić o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, względnie innego szukanego dokumentu, pliku, informacji, etc. Ponadto każdy z Państwa ma prawo wnioskować o udostępnienie informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
ul. Droga do Olczy 26
34-500 Zakopane

Zjazd na teren ZSMS bezpośrednio z ulicy Droga do Olczy. Do budynku prowadzi utwardzona droga dojazdowa, wyłożona kostką brukową. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się dwa wydzielone i oznakowane, zarówno znakami poziomymi, jak i pionowymi miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 • Wejście A – bezpośrednie wejście do Internatu ZSMS.
 • Wejście B – główne wejście do budynku ZSMS, gdzie można bezpośrednio dojść do sekretariatu ZSMS oraz gabinetów Dyrektora, a także części administracyjnej i obsługi. Wejściem B można bezpośrednio przejść na poziom -1, na którym znajdują się szatnie uczniowskie. Po lewej stronie drzwi wejściowych, na wysokości 1 metra od poziomu nawierzchni, znajduje się informacja graficzna i słowna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w tym kierunek do wejścia C, nr telefonu do osoby, która w razie konieczności udzieli osobie niepełnosprawnej niezbędnych informacji, a także pomoże przemieścić się do windy.
 • Wejście C – boczne wejście do budynku ZSMS (patrząc w kierunku wejścia B – po naszej prawej stronie), dedykowane przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz tym osobom, które chciałyby skorzystać z hali sportowej, sal treningowych, siłowni, zaplecza sanitarnego. Na drzwiach wejściowych B, po lewej stronie, na wysokości 1 metra od poziomu nawierzchni, znajduje się informacja graficzna i słowna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, w tym kierunek do wejścia C, nr telefonu do osoby, która w razie konieczności udzieli osobie niepełnosprawnej niezbędnych informacji, a także pomoże przemieścić się osobie niepełnosprawnej do windy.

W budynku ZSMS funkcjonuje jedna winda, do której bezpośrednio można dostać się przez wejście C.
Winda wyjeżdża / zjeżdża na poziomy:

 • Poziom ”-1” – sale treningowe, odnowa biologiczna, szatnie, zaplecze sanitarne;Poziom ”0”
 • – sale treningowe, toaleta dla osób niepełnosprawnych, administracja ZSMS, Dział gospodarczy, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga, sekretariat, gabinety Dyrektorów, sale lekcyjne, biblioteka, przejście do części internatowej (obecnie w Internacie trwają prace remontowo – budowlane).
 • Poziom ”+1” – widownia hali sportowej, siłownia, sale lekcyjne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie ”0”.

 

Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
ul. Droga do Olczy 26
34-500 Zakopane

Zjazd na teren ZSMS bezpośrednio z ulicy Droga do Olczy. Do budynku (wejście A) prowadzi utwardzona droga dojazdowa, wyłożona kostką brukową. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się dwa wydzielone i oznakowane, zarówno znakami poziomymi, jak i pionowymi miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Internatu prowadzą dwa wejścia:

 • Wejście A – bezpośrednie wejście do Internatu ZSMS od strony zachodniej;.
 • Wejście B – wejście główne do szkoły na poziom 0 i przewiązką połączenie z Internatem
 • Wejście dla osób niepełnosprawnych – boczne wejście do budynku Internatu pochylnią od strony północnej. Wejściem tym można bezpośrednio przejść na poziom -1, na którym znajdują się stołówka i kuchnia .

W budynku Internatu funkcjonuje jedna winda, do której bezpośrednio można dostać się przez wejście dla osób niepełnosprawnych na poziomie -1.
Winda wyjeżdża / zjeżdża na poziomy:

 • Poziom ”-1” pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchni oraz stołówka;
 • Poziom ”0” – hol główny, dyżurka wychowawców, 3 klasy dydaktyczne, 2 pomieszczenia gościnne.
 • Poziom ”+1” – 8 pokoi internatowych , aneks kuchenny, izolatka.
 • Poziom”+2” - 9 pokoi internatowych , aneks kuchenny i sala wielofunkcyjna.
 • Poziom”+3” - 5 pokoi internatowych, pralnia, pomieszczenia techniczne, izolatka.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie ”-1”

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Na budynku szkoły ZSMS Zakopane znajduje się zewnętrzna tablica informacyjna. Na poziomie parteru znajduje się sekretariat szkoły, w którym pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku.
W budynku szkoły istnieją oznaczenia w Alfabet Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe przy schodach dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Szkoła zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej www.smszakopane.pl. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Szkoły, wszędzie tam, gdzie znajduje się komputer z kamerą, dostęp do sieci internetowej, mikrofon/głośnik.