Obiekty

W celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków kształcenia, a zwłaszcza rozwijania uzdolnień sportowych, priorytetowym przedsięwzięciem Województwa Małopolskiego, a strategicznym dla działalności Szkoły była realizacja zakończonej w 2017 roku inwestycji:

„Rozbudowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego o halę sportową i część dydaktyczną z zapleczem odnowy biologicznej i boiskiem zewnętrznym wielofunkcyjnym”

 

Nowoczesny obiekt sportowo – dydaktyczny ZSMS Zakopane to:

Hala sportowa:

  • arena główna 44,0 m x 26,0 m; max. wys. 11,5 m, z możliwością podziału areny kurtyną siatkową na 2 części z wyposażeniem, profesojnalne nagłośnienie,
  • 2 sale treningowe: salka judo o pow.108,19 m2 i sala wielofunkcyjna o pow. 53,33 m2, magazyn sprzętu sportowego,
  • magazyn sprzętu sportowego
  • 8 pomieszczeń szatniowo - sanitarnych w tym 2 dla niepełnosprawnych, winda na potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • na antresoli hali sportowej - siłownia profesjonalnie wyposażona o pow. 344,18 m2 zaopatrzona w 2 atlasy do ćwiczeń siłowych - 12 stanowiskowe, bieżnię mechaniczną, 4 podesty do podnoszenia ciężarów, zestawy gryfów z obciążnikami, 4 ławeczki do wyciskania, 10 płotków, zestaw hantli do 32 kg i inne.

Część dydaktyczna:

  • przyziemie: 3 salki treningowe z wyposażeniem dla poszczególnych zimowych dyscyplin sportowych, pomieszczenia odnowy biologicznej, sauna, gabinet lekarski, szatnie dla uczniów, jedna sala lekcyjna,
  • parter: pomieszczenia administracji, pokój nauczycielski, czytelnia z biblioteką, 3 sale lekcyjne
  • piętro: 8 sal lekcyjnych,
  • poddasze: świetlica szkolna, gabinet psychologa szkolnego, maszynownia wentylacji mechanicznej.

Boisko wielofunkcyjne zewnętrzne z powierzchnią poliuretanową o wymiarach 40x20 z zapleczem sanitarnym,
Zagospodarowanie terenu: parkingi, ogrodzenie terenu, drogi dojazdowe i przeciwpożarowe.

 

Rozbudowa Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – budowa hali sportowej
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu

Całkowita wartość inwestycji: 13.308.371,53 PLN
Kwota dofinansowania ze środków FRKF: 4.692.000,00 PLN

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl

Galeria