Uczniowski Klub Sportowy

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Siedziba:  ZAKOPANE
Adres: 34-500 ZAKOPANE, ulica DROGA DO OLCZY 26
Data REJESTRACJI w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM – 29.12.2004
Numer KRS : 0000224650
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON - 49048999000000

Zarząd Stowarzyszenia :

 1. Barbara Sobańska - Prezes do czerwca 2020 roku
 2. Dawid Szeliga – Członek Zarządu – Prezes od czerwca 2020 roku
 3. Marek Pandyra – Członek Zarządu
 4. Mariusz Chrapek – Członek Zarządu
 5. Katarzyna Galica - Członek Zarządu
 6. Alicja Trzebunia  – Członek Zarządu
 7. Kinga Mroczkowska Węglarz - Członek Zarządu
 8. Sylwia Jaśkowiec -  Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: Maria Zarycka – przewodnicząca, Barbara Margas, Stanisława Słomka – członkowie.

Klub inspiruje, organizuje i propaguje działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, prowadzi też zajęcia dla członków klubu.

Stowarzyszenie UKS przy ZSMS Zakopane zrzesza uczniów – sportowców objętych szkoleniem sportowym w ZSMS oraz zainteresowanych rodziców tych uczniów, nauczycieli, trenerów i pracowników szkoły.

Klub realizuje cele zgodnie ze Statutem: wspiera szkolenie sportowe w dyscyplinach – narciarstwo biegowe, skoki narciarskie, kombinacja norweska, narciarstwo alpejskie, łyżwiarstwo szybkie, biathlon, snowboard poprzez: dofinansowanie udziału w zgrupowaniach i zawodach, transport na zgrupowania i zawody, rehabilitację, konsultacje psychologiczne, zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, pomoc w nauce.

Od 2016 roku jesteśmy członkami Polskiego Związku Narciarskiego  w narciarstwie biegowym i Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

W 2019 roku licencję uzyskało i uaktualniło 23 zawodników naszego klubu (8– PZŁSZ, 15 – PZN ), którzy w sezonie sportowym 2019/2020 reprezentowali nasz klub w narciarstwie biegowym i łyżwiarstwie szybkim w zawodach ogólnopolskich, pozostali zawodnicy członkowie klubu rywalizowali w zawodach miejskich i okręgowych.

Zawodnicy  reprezentując nasz klub uzyskało wiele znaczących wyników, medali Mistrzostw Polski Młodzików, zajmowali czołowe lokaty w swoich kategoriach wiekowych, rokując nadzieję na przyszłość.

Gratulujemy zawodnikom i ich trenerom!

Klub pozyskiwał dotację z 1 %, i darowizn, które były wydatkowane na zadania statutowe. Dziękujemy Wszystkim darczyńcom!

Jako klub organizowaliśmy ogólnopolskie zawody „Mistrzostwa SMS Zakopane” w biegach narciarskich, skokach, biathlonie, łyżwiarstwie szybkim. Organizowaliśmy imprezy promujące aktywność sportową – piknik „Ćwicz z Mistrzem” w którym uczestniczyli absolwenci szkoły – medaliści ZIO i MŚŚ, współorganizowaliśmy zawody w biegach narciarskich o „ Puchar sportowców wsi Ząb”, bieg narciarski „Kurierów Tatrzańskich w Chochołowie”. Korzystaliśmy z dofinasowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Zakopane, Powiatu Tatrzańskiego.

Od kilku lat bierzemy udział w różnych formach aktywności fizycznej organizowanej na terenie miasta np. „Word Snow Day” (organizujemy zabawę na śniegu, tor przeszkód, bieg na czas), „Bezpiecznie na nartach”, promujemy szkołę i zachęcamy uzdolnionych sportowo do podjęcia nauki i systematycznego uprawiania sportu w naszej szkole.

W roku 2019 współorganizowaliśmy:

 • uroczystość „ Podsumowanie sezonu sportowego 2018/2019 i pożegnanie uczniów klas III
 • akcję „Bezpiecznie na nartach” 4 x w różnych miejscach na Podhalu
 • imprezę „World Snow Day”w Zakopanem
 • imprezę „Dzień Dziecka” w Zakopanem

Zrealizowaliśmy  w roku 2019 - 4 programy:

 1. „Upowszechnianie sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży Powiatu Tatrzańskiego poprzez organizację zajęć z narciarstwa biegowego” dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 20.000,00zł.
 2. Program „Klub” 2019 – prowadzenie zajęć sportowych z narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa szybkiego dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 15.000,00 zł, w tym zakup sprzętu sportowego: biegi 6.000,00 zł; łyżwy wyczynowe do jazdy szybkiej: 3 pary - 3000,00zł; nartorolki: 6 par - 3000,00 zł.
 3. „Aktywizacja dzieci poprzez upowszechnianie wśród nich narciarstwa biegowego i łyżwiarstwa szybkiego” dotacja z Urzędu Miasta Zakopane w wysokości 8.420,00zł (wykorzystane 7000,00 na sprzęt sportowy dla biegaczy, zakupiono 10 kompletów nart, butów wiązań  i kijków dla najmłodszych. Niestety nie udało się zrealizować zakupu kombinezonów dla łyżwiarzy w wyznaczonym terminie co spowodowało zwrot dotacji w wys. 1 420,00 zł)
 4. W roku 2019 dokończyliśmy realizację zadania finansowego, wspierającego szkolenie sportowe Zuzanny Karpiel, która otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 12.500,00 zł w ramach projektu „Pomoc na szczytach” realizowanego przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą w Zakopanem w roku 2018.

Wszystkie „Programy” zostały rozliczono finansowo i merytorycznie i przyjęte bez zastrzeżeń.

Barbara Sobańska  Prezes